Podijeliti slike, videa i fajlovi (do Mb) na Skajpu i brzo naći sadržaj podijelila u galeriji razgovore. Podijeliti slike, videa i fajlovi (do Mb) na Skajpu i brzo naći sadržaj podijelila u galeriji razgovore. Sa Skype, lako se možeš okupiti tvojim prijateljima, porodici i vašim kolegama u isto mesto da pričamo o redovno sa grupom video zove dostupan za sve besplatno.

Pozvati na mobilni i fiksni telefon od bilo gde u svetu, na vrlo zgodno stopa hvala na Skajpu.

Naći lokalne broj telefona u drugoj zemlji ili drugi region, a odgovori na pozive na Skajpu

Ne hitne pozive sa Skype nije zamjena za tvoj telefon i ne može se iskoristiti da pozovem hitnu službu

About